Dokončenie parku Jama sa blíži / Jama Park will be completed soon

Park Jama, vznikajúci v mestskej časti Nové Mesto, získava finálne kontúry. Postupne sa vysádza zeleň, zhotovujú sa povrchy, osádza mobiliár a realizujú budúce športoviská. Mestská časť by rada projekt dokončila a sprevádzkovala už v septembri tohto roku. 

Park Jama vzniká na mieste niekdajšieho cyklistického štadióna, ktorý bol odstránený pred Majstrovstvami sveta v hokeji v roku 2011. Už odvtedy hľadala mestská časť riešenie, ako má územie vyzerať, pričom zorganizovala pomerne rozsiahly participačný proces, po ktorom zvolala architektonickú súťaž. V tej zvíťazil ateliér BAAR. Projekt je financovaný s podporou finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a tzv. Nórskych fondov.

Nový park by mal okrem zelených plôch obsahovať aj širokú škálu športovísk, multifunkčné ihriská, bežeckú a cyklistickú dráhu, retenčnú nádrž (jazierko), amfiteáter, vyhliadkovú plošinu, sociálne zariadenia, ako aj kaviareň a čitáreň. Široká škála využití tak môže prispieť ku stálej atraktivite parku, ďalšími pozitívami sú jeho udržateľnosť, ktorá je daná aktívnym využívaním vodných zdrojov na účely závlahy (okrem retenčného jazierka bude zeleň zavlažovaná aj studňami), či spojenie s blízkymi športovými areálmi, čo ďalej prispeje k rekreačnému charakteru lokality. S rozlohou približne 17-tisíc štvorcových metrov by malo ísť o najväčší dokončený verejný park v Bratislave v posledných niekoľko desaťročiach. 

Mestská časť Nové Mesto v nedávnej dobe realizovala viacero parkov (pozrite si náš posledný update z nových bratislavských parkov), park Jama však bude medzi ostatnými tou pomyselnou čerešničkou. Pôjde o jednu z najkrajších bratislavských zelených plôch a odhliadnuc od problémov s meškaním a predrealizačnou prípravou, ide o príkladný spôsob riešenia verejných priestranstiev, z ktorého by sa mohlo učiť aj mesto Bratislava.Zdroj / Source: BAAR

Mapa / Map:

__________________________ 
Jama Park in the borough of Nové Mesto is getting the final look. Works on planting greenery, creating of walkways, placing the street furniture and construction of sport facilities are fully underway as the officials intend to open the park in September this year. Jama Park is located on a site where velodrome used to be before it was demolished before the Ice-hockey championship in 2011. Borough of Nové Mesto received finances from the financial mechanism of European Economic Area and organized the participation process and architectural competition, won by BAAR studio. After some delays, construction finally started this year. When finished, park will contain several relaxation and sport facilities, including running and cycle-track, multifunctional pitch, retention pond, amphitheater, observation platforms, toilets, cafe or reading corner. Park will be also an example of urban sutainability as it will use all the rainwater and wells on irrigation. With the size of around 17-thousand sqm, it will be one of the largest parks finished in Bratislava in recent years and also the most beautiful out of several new parks (take a look at our update) which were completed in the Capital in last year. 

(ag, lď)

Zdieľať na Google Plus
    Blogger komentár
    Facebook komentár

0 komentárov:

Zverejnenie komentára