J&T Real Estate odhalilo svoju víziu nového centra Bratislavy / J&T Real Estate has revealed its vision of the new downtown

Na včerajšej tlačovej konferencii predstavil developer J&T Real Estate svoje plány na pretvorenie nábrežia Dunaja, pričom naznačil budúcu podobu developmentov v oblasti. Okrem toho, developer bude žiadať, podobne ako HB Reavis, ktorý dávnejšie predstavil svoje rozsiahle zámery, o udelenie štatútu významnej investície.

Koncept, ktorý developer nazýva Spojená Bratislava, predstavuje vytvorenie uceleného obrazu bratislavských nábreží, spoločne prepojených nielen novým moderným developmentom, ale aj kvalitnou verejnou dopravou, teda električkou. Eurovea a jej pokračovanie v tomto pláne hrá podstatnú úlohu. „Sme presvedčení, že aktivizáciou a oživením prepojeného nábrežia na ľavom brehu, cez existujúci River Park, Zuckermandel, Staré Mesto a Euroveu, a vytvorením živej nábrežnej zóny v rozvojovom území Nové Lido, sa centrum mesta môže postupne „preliať” cez zónu Pribinova na pravý breh Dunaja a pritiahnuť tak doteraz izolovanú Petržalku bližšie k mestu,“ vysvetľuje podstatu Spojenej Bratislavy Peter Korbačka z J&T Real Estate. „Atraktívne nábrežie spojí Bratislavu nielen fyzicky, ale postupne aj v mysliach ľudí, pričom zmení Bratislavu na skutočné mesto na Dunaji.“

Zdroj / Source: J&T Real Estate
Zdroj / Source: J&T Real Estate

Prostriedkom pre vznik nového centra má byť rozsiahly development, zahŕňajúci vytvorenie štvrťmilióna metrov štvorcových kancelárskych plôch s potenciálom vytvorenia 30-tisíc pracovných miest v administratíve a 560 v prevádzkach a službách, realizáciu 4200 bytov, tak na ľavom aj pravom brehu Dunaja, pričom developer hovorí aj o sociálnom mixe, vybudovanie konferenčného centra s kapacitou 1700 účastníkov a zriadenie 35 000 štvorcových verejných priestranstiev s možnosťami pre športovanie, detskými ihriskami a priestorom pre kultúrno-spoločenské podujatia. Vo výsledku by malo dojsť k predĺženiu a prepojeniu dunajských promenád, rozvoju oddychových zón a J&T Real Estate hovorí aj o zvýšení turistického potenciálu mesta.

Zdroj / Source: J&T Real Estate

Aby bola táto nová Bratislava naozaj spojená, developer chce prispieť k vybudovaniu novej dopravnej infraštruktúry - okrem pešieho mesta medzi Euroveou a Novým Lidom by malo toto mať formu električkovej trate, ktorá by prepojila Nové Lido s centrom, Euroveou a Ružinovom. J&T Real Estate chce prispieť k vybudovaniu 1,5 km trate na petržalskej strane a 2,7 km na mestskej strane, vzniknúť by malo 8 zastávok. Vzhľadom na to, že ide o električku, systém bude napojiteľný na už existujúce trate v meste, čím sa zlepší spojenie medzi Euroveou a zvyškom mesta. Z dlhodobejšieho hľadiska tak ide o použiteľnejší systém, ako navrhuje HB Reavis, teda nadzemnú dráhu v podobe lanovky, hoci problém premostenia Dunaja rieši využitím existujúcich kapacít namiesto vytvorenia nových. 

Zdroj / Source: J&T Real Estate

Aby bol developer čo najskôr schopný rozbehnúť celý redevelopment územia, požiada o štatút významnej investície. „Z pohľadu výšky investície a vytvorenia pracovných miest náš zámer vysoko presahuje kritériá pre udelenie tohto štatútu. Chceme však vysvetliť verejnosti aj ďalšie prínosy Spojenej Bratislavy pre hlavné mesto aj celé Slovensko, ktoré by realizácia takého, pre Bratislavu zásadného projektu, priniesla,“ vysvetľuje výkonný riaditeľ J&T Real Estate Pavol Pelikán. Štatút významnej investície totiž znamená uľahčenie povoľovacích procesov, ktoré nezriedka trvajú na Slovensku aj roky, či odstránenie nutnosti platiť poplatok za rozvoj, ktorý by v prípade tak obrovských projektov znamenal pre verejné rozpočty značné príjmy. Je však otázne, do čoho by tieto peniaze mesto či mestská časť investovali, preto je možné riešenie v podobe vybudovania novej električkovej trate azda prijateľnou kompenzáciou. Trať by mala byť hotová do roku 2022. 

Zdroj / Source: J&T Real Estate

Spoločne so zámerom prestavby okolia ulice Mlynské nivy developerom HB Reavis (Stanica Nivy, Twin City), Cvernovky od YIT Slovakia a Sky Parku od Penta Investments, pôjde o obrovský zásah do budúceho výzoru Bratislavy. Podľa predstaviteľov spoločnosti sa vďaka tomuto projektu stane Bratislava konkurencieschopnejšou voči iným metropolám Európy a projekt môže zvýšiť jej prestíž. Projektu sa dá stále vytknúť mnohé - už len fakt, že na pokračovanie Eurovey sa vybral projekt priemerného lokálneho štúdia (GFI), oproti projektom od špičkových svetových architektonických kancelárii (keďže developer organizoval internú súťaž), čo prestíži určite nepridá - stále však ide o ideu, ktorá, ak sa zrealizuje v plnom rozsahu, zmení charakter mesta ďalekosiahlym spôsobom. Bratislava už nebude vnímaná ako mesto výlučne definované Hradom a malým historickým centrom, ale ako menšia, no moderná a dynamická metropola na Dunaji. 

Nové Lido. Zdroj / Source: J&T Real Estate
Zdroj / Source: J&T Real Estate

Mapa / Map:

________________________
J&T Real Estate revealed its vision to transform the Danube riverbanks on both sides of the river together with the possible look of the future developments. Moreover, the developer will apply for a status of Investment of high importance, just like HB Reavis with its plans of Stanica Nivy and Twin City.

Concept of J&T Real Estate is called Spojená Bratislava (Connected Bratislava) as it is a vision of integrated look of Bratislava riverbanks thanks to the new modern developments and high-quality transportation possibilities, including the new tramline. The key project in this vision is Eurovea with its second stage which will extend the city center when connected to Nové Lido on the right bank of river. New projects in this vast area should bring 254.000 sqm of office space where 30.000 people will work in offices and 560 in services, 4.200 new homes, conference space for 1.700 attendants, and 35.000 sqm of public space. New transportation infrastructure includes 4.2 km of new tramline from Nové Lido through Eurovea to the borough of Ružinov, and a pedestrian bridge between Eurovea and Nové Lido. These plans seem to be more functional like the idea of HB Reavis to build a cable car over the river. 

Status of Investment of high importance should speed up the approval process and reduce the development fees. If developer succeeds to get the status, massive construction in the area might start pretty soon. Together with the other local developments, such as Stanica Nivy and Twin City by HB Reavis, Cvernovka by YIT Slovakia or Sky Park by Penta Investments, the future image of Bratislava will radically change. J&T Real Estate speaks about matching the other European capitals and growth of prestige of Bratislava (however, the prestige would be bigger if Eurovea would be designed by some world class studio - as was intended as there was an internal architectural competition organized - and not by average local studio GFI). It is hard to say if that really happens but it is already pretty sure that if these developments will be built, Bratislava won't be defined by the Castle and small historical center anymore but by its modern and dynamic character of Danube metropole.

(ag)
Zdieľať na Google Plus
    Blogger komentár
    Facebook komentár

0 komentárov:

Zverejnenie komentára